ประวัติทศกัณฐ์...
             ประวัติทศกัณฐ์

ทศกัณฐ์ เป็นกษัตริย์แห่งกรุงลงกา นับว่าเป็นตัวเอกของ
เรื่องรามเกียรติ์ มีกายสีเขียว มี ๑๐ พักตร์ ๒๐ กร
ทรงมงกุฏชัย ลักษณะปากแสยะ ตาโพลง
ทศกัณฐ์ เดิมเป็นยักษ์นนทกกลับชาติมาเกิด เพื่อรบกับ
พระนารายณ์ ซึ่งอวตารมาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่มีใครฆ่าให้
ตายได้ เพราะทศกัณฐ์ถอดดวงใจ ใส่กล่องฝากไว้
กับพระฤาษีโบุตรผู้เป็นอาจารย์ ทศกัณฐ์มีนิสัยเจ้าชู้ มีชายา
และนางสนมมากมาย แต่ถึงกระนั้นเมื่อรู้ว่านางสีดาเป็นหญิง
ที่มีความงดงามมาก แม้นางจะมีพระสวามีอยู่แล้ว ก็ยัง
ลักพาตัวไป จึงเป็นสาเหตุให้ต้องทำศึกกับพระราม
จนญาติมิตรล้มตายไปเป็นจำนวนมาก และในที่สุดตนเอง
ก็ถูกพระรามฆ่าตาย