ประวัติสุครีพ...
             ประวัติสุครีพ

สุครีพ เป็นลิงมีกายสีแดง เป็นลูกของพระอาทิตย์กับ
นางกาลอัจนา สุครีพมีศักดิ์เป็นน้าของหนุมาน
เมื่อพระฤาษีโคดมรู้ความจริงจากนางสวาหะว่า
สุครีพไม่ใช่ลูกของตน แต่เป็นลูกชู้ จึงสาปให้กลาย
เป็นลิงพร้อมกับพาลีผู้เป็นพี่ชาย ซึ่งเป็นลูกของพระอินทร์
แล้วไล่ให้เข้าป่าไป ต่อมาสุครีพได้เป็นทหารเอกของ
พระราม ได้รับความไว้วางพระทัยจากพระราม ให้เป็น
ผู้คุมกองทัพ ออกสู้รบกับกองทัพของกรุงลงกาอยู่เสมอ