นิทานคำกลอน เรื่อง พระอภัยมณี
นิทานคำกลอน เรื่อง พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีเรือแตก
       
 

กิจกรรมการเรียนการสอน

เมื่อศึกษาเนื้อเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีเรือแตกจบแล้ว

1. ให้นักเรียนพิมพ์ภาพตัวละครที่ชอบ 1 ตัว และให้วิเคราะห์
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครตัวนั้น ๆ ว่าทำไมถึงชอบ

2. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องพระอภัยมณี
ตอนพระอภัยมณีเรือแตก ให้แนวคิดอะไรแก่ผู้อ่าน

3. วิเคราะห์คุณค่าของเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีเรือแตก
ทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบแต่ละด้าน
(ดูตัวอย่างการวิเคราะห์ได้ที่ บทนำและคุณค่าของเรื่อง)

จัดทำเป็นรายงานรายบุคคลส่งผู้สอน


                                 ปิดหน้านี้...ไปทำแบบทดสอบหลังเรียนต่อ..นะจ๊ะ...

หน้าสุดท้าย
  <<กลับหน้า24
 
<<กลับหน้าแรก
   
     
    <<กลับหน้า24
<<กลับหน้าแรก