ยินดีต้อนรับสู่..บทอาขยานค่ะ
   

   
   
 
พระราชดำรัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

" ...ปัจจุบันไม่นิยมให้เด็กท่องจำเพราะคิดว่าเป็นการให้เด็กท่องจำอย่างนกแก้วนกขุนทอง
โดยไม่มีความหมายและเหตุผล แต่ในความเป็นจริง การอ่านออกเสียงและการท่องจำ
มีประโยชน์หลายประการ เช่น การอ่านออกเสียงดัง ๆ จะทำให้สามารถพูดและออกเสียง
ได้คล่องแคล่วชัดเจน การท่องจำเป็นการสับสมองอยู่เสมอทำให้มีความจำดี การเลือกสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ให้เด็กท่องจำจะเกิดประโยชน์กับเด็กมากกว่าการให้เด็กท่องจำ
ความไร้สาระจากบทโฆษณาต่าง ๆ เพราะธรรมชาติของเด็กจะช่างจดจำอยู่แล้ว ถ้าให้ท่องจำในสิ่งที่เป็นความรู้หรือเป็นประโยชน์ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดยครูอธิบายความหมายให้เข้าใจเสียก่อนก็จะเป็นประโยชน์แก่เด็กเป็นอันมาก
บทท่องจำทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองนั้น จะเป็นตัวอย่างให้เด็กนำไปใช้เพื่อการแต่งหนังสือ
ต่อไป เด็กที่ท่องบทร้อยกรองได้แล้ว ต่อไปสามารถแต่งบทร้อยกรองด้วยตนเองได้
เพราะคุ้นเคยและชินกับคำคล้องจอง นอกจากนี้เด็กจะได้สำนวนภาษาที่ดีจาก
บทท่องจำต่าง ๆ ด้วย ..."


 
   
   
 
บทอาขยาน
เรื่องขุนช้างขุนแผน
ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแก้วกิริยา
บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2


 
   
   
 
                 
                
    โจนลง/กลางชาน/ร้านดอกไม้      ของขุนช้าง/ปลูกไว/้อยู่ดาษดื่น
             รวยรส/เกสร/เมื่อค่อนคืน                 ชื่นชื่น/ลมชาย/สบายใจ
             กระถางแถว/แก้วเกด/พิกุลแกม       ยี่สุ่นแซม/มะสังดัด/ดูไสว
             สมอรัด/ดัดทรง/สมละไม                 ตะขบข่อย/คัดไว้/จังหวะกัน
             ตะโกนา/ทิ้งกิ่ง/ประกับยอด              แทงทวยทอด/อินพรหม/นมสวรรค์
             บ้างผลิดอก/ออกช่อ/ขึ้นชูชัน             แสงพระจันทร/์จับแจ่ม/กระจ่างตา
             ยี่สุ่น/กุหลาบ/มะลิซ้อน                      ซ่อนชู้/ชูกลิ่น/ถวิลหา
             ลำดวน/กวนใจ/ให้ไคลคลา               สาวหยุด/หยุดช้า/แล้วยืนชม
             ถัดถึง/กระถาง/อ่างน้ำ                     ปลาทอง/ว่ายคล่ำ/เคล้าคลึงสม
             พ่นน้ำ/ดำลอย/ถอยจม                     น่าชม/ชักค/ู่อยู่เคียงกัน

             บ้างแหวกจอกออกช่องภูเขาเคียง   วัดเหวี่ยงแว้งหางระเหิดหัน
             บ้างกินไคลไล่เคล้าพัลวัน               ถัดนั้นแอกไถละไมงอน
              กระดึงพรวนล้วนสักหลาดทับ         ดาวประดับดวงเด่นดูสลอน
              สลักเสลาเกลาเกลี้ยงอรชร            เชือกใช้ไว้ซ้อนสลับกัน
              เครื่องม้าดาดาษจังหวะวาง            เครื่องช้างสารพัดจะจัดสรร
              ขอคร่ำด้ามพลองทองพัน              ถัดนั้นย่างเยื้องชำเลืองมา


 
   
   
 
คุณค่า
ในตอนนี้แสดงให้เห็นภาพบ้านไทยของผู้มีฐานะดีสมัยก่อนที่ตกแต่ง

ด้วยพรรณไม้ เลี้ยงปลาสวยงามในอ่าง มีเครื่องใช้ประจำบ้าน
ผู้ทรงพระราชนิพนธ์เลือกสรรคำที่เข้าใจง่าย สละสลวยและให้ภาพที่ชัดเจน