ประวัติพิเภก...
             ประวัติพิเภก

พิเภก คือ เทพบุตรเวสสุญาณ จุติลงมาเกิดเพื่อช่วยพระราม
ปราบทศกัณฐ์ มีกายสีเขียว เป็นน้องของทศกัณฐ์ มีความรู้
ทางโหราศาสตร์อย่างยอดเยี่ยม สามารถทำนายเหตุการณ์
์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ เมื่อทศกัณฐ์ลักพานางสีดามา
พิเภกได้ทูลตักเตือน และแนะนำให้ส่งนางสีดาคืนไป
ทำให้ทศกัณฐ์โกรธมาก จนขับไล่พิเภกออกไปจากเมือง
พิเภกจึงไปสวามิภักดิ์กับพระราม ให้คำแนะนำที่เป็น
ประโยชน์ จนกระทั่งพระรามชนะสงคราม หลังจากเสร็จ
ศึกแล้ว พระรามได้สถาปนาให้พิเภกเป็นกษัตริย์ครองกรุง
ลงกา มีพระนามว่า ท้าวทศคีรีวงศ์