ภาพจากเรื่องขุนช้างขุนแผน
ตัวละครเอก ขุนช้าง นางพิม และขุนแผน

ขุนช้าง นางพิม และขุนแผนในวัยเด็กเป็นเพื่อนเล่นกัน

ขุนช้างมีความรักในตัวนางพิมอย่างมาก

ขุนช้างเข้าไปกราบทูลพระพันวษากล่าหาว่าขุนแผนหนีเวร

ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างพานางวันทองหนี

พลายงามอาสาพระหมื่นศรีไปรบ

พลายงามร่ายเวทกลายเป็นเสือโคร่งให้พระหมื่นศรีเห็นฝีมือ

พระหมื่นศรีพาพลายงามไปเฝ้าพระพันวษา

พลายงามเข้าเฝ้าพระพันวษาอาสาไปรบที่เชียงใหม่ และทูลขอขุนแผนไปด้วย

พระพันวษาให้นำตัวขุนแผนออกมาจากคุก