ภาพจากเรื่องรามเกียรติ์
 


ภาพการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย
โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
เริ่มจากการรำฉุยฉายเบญกายแปลงทศกัณฐ์อยากให้พระรามยกทัพกลับจึงวางแผนให้
นางเบญกายลูกสาวพิเภกแปลงร่างเป็นนางสีดา


มีความงดงามเหมือนนางสีดาไม่ผิดเพี้ยน


แม้กระทั่งทศกัณฐ์เองเมื่อได้เห็นนางเบญกายแปลง


ก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นนางสีดาจริงๆ
ไปหน้า 2>>>