ภาพจากเรื่องอิเหนา
จรกาให้คนมาลอบวาดภาพบางบุษบา

ท้าวกะหมังกุหนิงและวิหยาสะกำยกทัพมายังเมืองดาหาเพื่อชิงนางบุษบา

หลังจากเสร็จศึกกะหมังกุหนิง อิเหนาเข้าเฝ้าท้าวดาหาและได้รู้จักกับนางบุษบา

อิเหนาเผาเมืองดาหา แล้วพาตัวบุษบาออกจากเมืองไปซ่อนไว้ที่ถ้ำที่เตรียมไว้

องค์ปะตาระกาหลาลงโทษอิเหนาด้วยการดลบันดาลให้ลมหอบนางบุษบาไปตกที่เมืองปะมอตัน

หลังจากบุษบาถูกลมหอบ อิเหนาออกตามหาได้พบนางบุษบาที่ถูกแปลงร่างเป็นชายได้นามใหม่ว่าอุณากรรณ