ภาพจากเรื่องพระอภัยมณี
นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี ผลงานของสุนทรภู่

พระอภัยมณีและศรีสุวรรณลาท้าวสุทัศน์ไปเรียนวิชา

พระอภัยมณีแสดงวิชาเป่าปี่ให้สามพราหมณ์ฟัง ปรากฏว่าหลับกันไปหมด

นางผีเสื้อสมุทรมาลักพาตัวพระอภัยมณีไป

พระอภัยมณีหนีจากผีเสื้อสมุทรด้วยการช่วยเหลือจากนางเงือก
ไปหน้า 3>>>