ภาพจากเรื่องพระอภัยมณี
พระอภัยมณีนั่งเป่าปี่อยู่บนเรือของอุศเรน

สินสมุทรได้ยินเสียงปี่ของพระอภัยมณีจะดำน้ำไปหา ศรีสุวรรณห้ามไว้ว่าจะไปเอง แต่สินสมุทรยืนยันจะไปให้ได้

เมื่อได้พบกัน ทั้งพระอภัยมณีและสินสมุทรดีใจที่ได้มาพบกัน ทั้งดีใจทั้งร้องไห้จนหมดสติไป

อุศเรนเห็นมีเด็กมาพบพระอภัยมณี รู้ว่าสินสมุทรพานางสุวรรณมาลีคู่หมั้นมาด้วยก็ดีใจ
อยากจะพบนางสุวรรณมาลี แต่สินสมุทรไม่ยอมให้พบและไม่ยอมคืนนางสุวรรณมาลีให้

สุวรรณมาลีเมื่อรู้ว่าพระอภัยให้สินสมุทรมาถามว่านางจะตัดสินใจอย่างไร นางก็แค้นใจพระอภัยมณีมาก

อุศเรนจึงสั่งเตรียมทัพเพื่อชิงนางสุวรรณมาลีคืน

ไปหน้า2>>>>